Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia

Nhiều tổ chức, cá nhân Việt Nam đang tích cực đầu tư vào Campuchia. Vì vậy, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng được nhà làm luật Campuchia quan tâm, đặc biệt là vấn đề xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia. Các các tổ chức, cá nhân Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường Campuchia cũng cần phải quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền tại Campuchia. Tuy nhiên, các thủ tục tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu khồn phải ai cũng nắm rõ, điều này ảnh hưởng đến quá trình xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia.

Khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia, chủ sở hữu thương hiệu cần chuẩn bị những tài liệu sau:

   + Tờ Khai yêu cầu xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia.

   + Giấy ủy quyền

   + Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu độc quyền thương hiệu tại Campuchia.

   + 15 mẫu thương hiệu

   + Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 

Trong quá trình soạn thảo hồ sơ trên, chủ sở hữu thương hiệu cần lưu ý một số điểm sau:

  + Tờ khai: Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia kèm theo quốc tịch của người đó (Người nộp đơn chính là chủ sở hữu của thương hiệu).

  + Giấy ủy quyền: Giấy này chỉ cần khi khách hàng thực hiện xác lập quyền sở hữu thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ. giấy ủy quyền phải được công chứng khi tiến hành nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Campuchia.

  + Danh mục hàng hóa phải được phân nhóm theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế

  + Mẫu thương hiệu phải đúng kích thước theo quy định, màu sắc và hình ảnh phải chính xác với thương hiệu xác lập quyền sở hữu.

Khi chủ sở hữu tiến hành soạn thảo hồ sơ để chuẩn bị xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia cần nắm rõ những thông tin trên, để chủ sở hữu có thể xác lập quyền sở hữu được nhanh chóng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện việc xác lập quyền sở hữu, chủ sở hữu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc liên quan đến việc nộp đơn, chủ sở hữu thương hiệu có thể liên hệ với công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP luôn tiến hành hỗ trợ khách hàng trong quá trình xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại bất cứ quốc gia nào.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke