Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào

   Trong những năm gần đây, các tổ chức, cá nhân có xu hướng phát triển sang thị trường Lào ngày càng nhiều. Khi thực hiện phát triển thị trường tại Lào, các tổ chức, cá nhân chú trọng hơn đến việc đăng ký xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào. Tuy nhiên, không phải các tổ chức, cá nhân nào cũng nắm rõ được các thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào và gây ra tốn kém về tiền bạc và thời gian của các tổ chức, cá nhân.

Để các tổ chức, cá nhân có thể xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào được hiệu quả, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị những tài liệu sau:

   + Tờ khai yêu cầu đăng ký nhãn hiệu.

   + Giấy ủy quyền.

   + Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu độc quyền thương hiệu tại Lào.

   + 15 mẫu thương hiệu.

   + Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có).

Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân khi chuẩn bị những tài liệu trong hồ sơ xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý các tổ chức, cá nhân một số điểm sau:

    + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào kèm theo quốc tịch của người đó (Người nộp đơn chính là chủ sở hữu của thương hiệu)

    + Mẫu thương hiệu.

Gồm 15 mẫu, mẫu phải có kích thước đúng, màu sắc và hình khối phải chính xác với thương hiệu đăng ký.

    + Giấy ủy quyền

Các tổ chức, cá nhân thực hiện xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào nếu thông qua đại diện thì cần phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền cần phải có những nội dung sau:

   + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

   + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền trong quá trình xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào.

   + Thời hạn ủy quyền.

   + Ngày ký giấy ủy quyền.

   + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền sau khi được soạn xong phải công chứng.

+ Danh mục hàng hóa

Danh mục hàng hóa khách hàng phải phân theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế, các tổ chức, cá nhân phải phân nhóm chuẩn xác và đầy đủ.

Những thông tin trên sẽ giúp các tổ chức, cá nhân nắm rõ về tài liệu liên quan đến xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào, giúp các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện việc nộp đơn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke