Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sáng chế là một trong những lĩnh vực sở hữu trí trí tuệ được nhiều người quan tâm tại Nhật. Vì vậy, khi tiến hành việc đầu tư sang nhật, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước một nền kinh tế lớn như Nhật.

Để sáng chế của doanh nghiệp được bảo hộ tại Nhật, sáng chế phải đáp ứng được 3 tiêu chuẩn sau:

  + Tính mới.

  + Có trình độ sáng tạo.

  + Tính hữu ích.

Đơn đăng ký của khách hàng sẽ được Thẩm định viên của Cục Sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ tiến hành thẩm định và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện trên không. Chủ sở hữu sáng chế có thể nhờ các đại diện sở hữu trí tuệ để giúp mình trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký và theo đuổi đơn tại JPO.

Khách hàng khi đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

  + Tờ khai của đơn đăng ký sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế;

  + Lời cam kết của chủ đơn

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định

Quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Nhật Bản.

  + Trước hết đơn sáng chế được nộp tại Phòng sáng chế Nhật Bản (JPO).

  + Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (tùy thuộc xem ngày nào sớm hơn).

  + Yêu cầu thẩm định nội dung: trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nộp đơn, chủ đơn có thể nộp yêu cầu thẩm định nội dung bất cứ lúc nào.

  + Quyết định chấp nhận hay không chấp nhận đơn được JPO đưa ra sau khi thẩm định nội dung.

  + Trong vòng 1 tháng sau đó chủ đơn nộp lệ phí cấp bằng (trong trường hợp được chấp nhận) và nhận giấy chứng nhận đăng ký.

  + Một bằng độc quyền sáng chế Nhật Bản có hiệu lực trong thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn và hàng năm chủ sở hữu phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực

 + Đối với bằng độc quyền liên quan tới dược phẩm chữa bệnh hoặc hóa chất nông nghiệp có thể được gia hạn thêm 05 năm.

_________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke