Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế Anh

  Nhu cầu mở rộng thị trường của các chủ sở hữu sáng chế ngày càng lớn và thị trường tại Vương Quốc Anh được nhiều người tập trung đầu tư vào. Trong quá trình thâm nhập vào thị trường Anh, chủ sở hữu đã tiến hành bảo hộ sáng chế nhằm ngăn chặn những hành vi xâm phạm sáng chế của những các nhân, tổ chức khác.

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Anh, sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng những tiêu chí sau:

   + Sáng chế phải có trình độ sáng tạo và có tính mới.

   + Khả năng áp dụng công nghiệp của một sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

    + Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế.

    + Giấy ủy quyền có chữ kỹ của người nộp đơn, không yêu cầu công chứng nếu thông qua ủy quyền.

    + Các bản vẽ, mô tả sáng chế , nếu có (hai bộ bản vẽ chính thức).

    + Bản sao công chứng quyền ưu tiên.

    + Chứng từ nộp đơn, lệ phí.

Quá trình xử lý của đơn đăng ký:

 + Yêu cầu về tra cứu: 

Chủ sáng chế phải yêu cầu tra cứu trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

 + Công bố đơn:

Nếu đơn đáp ứng yêu cầu, đơn sẽ được công bố chỉ sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

 + Yêu cầu thẩm định nội dung:

Chủ đơn phải nộp một yêu cầu thẩm định nội dung trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố đơn

Nếu cần bổ sung bất cứ tài liệu gì, Văn phòng sở hữu trí tuệ của Anh sẽ thông báo và ấn định thời hạn cho việc sửa đổi, bổ sung này. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung này có thể lặp lại liên tiếp nhưng không quá 4,5 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

 + Giới hạn về thời gian:

Một đơn sáng chế đặc biệt sẽ mất 2-3 năm để được cấp bằng nếu nó được thúc đẩy bởi thủ tục nêu trên (sáng chế về môi trường).

Thông thường 1 sáng chế mất 4,5 năm kể từ ngày nộp đơn.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke