Hướng dẫn lập tờ khai đăng ký độc quyền sáng chế

Một trong những tài liệu không thể thiếu và bắt buộc phải có khi đăng ký sáng chế đó là tờ khai đăng ký sáng chế. Tờkhai đăng ký sáng chế đòi hỏi phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng và các thông tin đưa ra trong tờ khai yêu cầu phải thống nhất và đảm bảo độ chính xác của các thông tin liên quan đến giải pháp kỹ thuật được đề cập đến thông tin của chủ sở hữu sáng chế và tác giả sáng chế.

Người nộp đơn khi lập tờ khai sáng chế cần nắm rõ những thông tin liên quan đến việc lập tờ khai:

Trang thứ nhất gồm có: Tên sáng chế, phân loại sáng chế, các thông tin liên quan đến chủ đơn, thông tin của đại diện chủ đơn, tác giả. Trang thứ nhất gồm có các ô sau:

    + Ô số 1: Ghi tên sáng chế mà người khai tự đặt, tên được ghi trong tờ khai này phải hoàn toàn trùng với tên sáng chế ghi trong các tài liệu của đơn.

    + Ô số 2: Ghi các thông tin về chủ đơn, nếu chủ đơn gồm nhiều cá nhân/pháp nhân thì ghi người đầu tiên trong số cá nhân/pháp nhân vào ô thứ 3 trang thứ 1. Những người còn lại được ghi vào ô tương ứng vào trang bổ sung của tờ khai, nếu các ô chỉ dẫn sau ô vuông là phù hợp thì đánh dấu vào ô vuông đó.

    + Ô thứ 3: Ghi tên đại diện của chủ đơn nếu nộp thông qua đại diện, nếu người nộp đơn trực tiếp nộp đơn thì ô này để trống. Các ô chỉ dẫn sau ô vuông là phù hợp thì đánh dấu vào ô vuông đó.

    + Ô thứ 4: Ghi các thông tin về tác giả, nếu có từ 2 tác giả trở lên thì ở ô này chỉ ghi tác giả đầu tiên trong danh sách các tác giả. Các tác giả khác được ghi vào ô tương ứng trong ô bổ sung của tờ khai.

Trang thứ 2: Thể hiện các căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, lệ phí nộp đơn, số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ đăng ký.

    + Ô thứ 5: Ghi các thông tin liên quan đến quyền ưu tiên, trong trường hợp không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì không cần phải khai vào ô này. Đánh dấu x vào ô vuông nếu chỉ dẫn sau chúng là phù hợp.

    + Ô số 6: Ghi yêu cầu thẩm định nội dung nếu người khai chưa quyết định việc có yêu cầu thẩm định nội dung sáng chế hay không thì không cần đánh dấu vào ô này. Nếu người khai muốn được thẩm định nội dung sớm hơn thời hạn quy định thì đánh dấu vào ô vuông trước " yêu cầu thẩm định nhanh" và ghi rõ thời hạn kết thúc thẩm định nội dung thời hạn đó không được ngắn hơn tính từ 15 tháng kể từ ngày ưu tiên của đơn.

   + Ô thứ 7:  Ghi yêu cầu được chuyển đổi đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế thành đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong trường hợp kết quả thẩm định nội dung cho thấy giải pháp không đáp ứng tiêu chuẩn "Trình độ sáng tạo". Trong trường hợp có ghi vào ô này thì nếu giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn khác chủ đơn sẽ được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

   + Ô thứ 8: Ghi các khoản phí và lệ phí vào chứng từ phí, lệ phí (nếu phí và lệ phí được nộp, qua bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản. Người khai phải tách phí, lệ phí thành từng khoản thích hợp theo biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

   + Ô thứ 9: Người khai tổng hợp danh mục các tài liệu có trong đơn, tài liệu nào có trong đơn thì đánh dấu vào khung vuông dành cho tài liệu đó, nếu có các tài liệu khác thì phải đánh dấu và ghi tổng số tài liệu, còn tên tài liệu ghi vào trang bổ sung. Chủ đơn không phải điền vào "kiểm tra danh mục tài liệu".

   + Ô số 10: Dành cho người khai ký, ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu.

Trang thứ 3 (trang bổ sung): Thể hiện các chủ đơn khác và các tài liệu khác (nếu có)

    + Những người thuộc danh sách chủ đơn và tác giả chưa được khai ở ô thứ 2 và ô thứ 4 ở trang thứ 1 của tờ khai.

    + Tên từng tài liệu kèm theo đơn chưa được khai chi tiết ở ô thứ 9 tại trang thứ 2 của tờ khai. Nếu danh sách chỉ có một người và/hoặc nếu không có tài liệu khác thì không cần có các trang bổ sung tương ứng.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế cần nắm rõ những thông tin trên để lập tờ khai được chính xác giúp cho quá trình đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả, giảm bớt chi phí và công sức cho người nộp đơn.

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.