Hướng dẫn đăng ký sáng chế tại Singapore

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng đầu tư vào Singapore ngày càng nhiều. Để phát triển bền vững tại thị trường Singapore, doanh nghiệp đã chú trọng đến đăng ký độc quyền Sáng chế tại Singapore nhằm đảm bảo lợi ích và quyền lợi hợp pháp của chính doanh nghiệp. Để đăng ký sáng chế hiệu quả và giảm thiểu rủi ro khi tiến hành đăng ký tại Singapore, người nộp đơn cần nắm rõ được những thông tin liên quan đến thủ tục tiến hành việc nộp đơn.

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Singapore, sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  + Sáng chế phải có trình độ sáng tạo và phải có tính mới so với những sáng chế cùng lĩnh vực được đăng ký trước đó.

  + Đồng thời, sáng chế phải có tính hữu ích và ứng dụng được công nghiệp.

  + Và đơn đăng ký sáng chế phải được nộp đầu tiên.

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế

  + Giấy ủy quyền theo mẫu nếu thông qua đại diện

  + Bản mô tả sáng chế

  + Bản tóm tắt sáng chế

  + Bản vẽ sáng chế (nếu có)

  + Các giấy tờ khác liên quan

  + Chứng từ nộp lệ phí theo quy định

Người nộp đơn đăng ký, cần phải nắm rõ những thông tin trên để tiến hành bảo hộ tại Singapore được thuận lợi.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Malaysia

Những nguồn lợi mang lại từ việc đăng ký sáng chế tại Malaysia là gì?

Tại sao nên đăng ký sáng chế tại Ấn Độ?

Tại sao nên đăng ký sáng chế tại Nhật Bản?

Tại sao nên tiến hành đăng ký sáng chế tại Mỹ?

Giấy ủy quyền đăng ký sáng chế tại Nhật Bản cần những nội dung gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ không?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke