Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

     Trên thế giới hiện nay có nhiều quốc gia lớn mở rộng thị trường vào các quốc gia đang phát triển để thúc đẩy quá trình hội nhập. Vì vậy muốn hội nhập và phát triển với các thị trường lớn trên thế giới thuận lợi, chúng ta cần đặt nền tảng thị trường hàng hóa hợp pháp thì bước đầu tiên chính là đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAI-IP) sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu quốc tế sang các nước trên thế giới.

     Việt Nam là quốc gia tham gia vào hệ thống Madrid, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế như sau:

+ Các doang nghiệp nộp đơn theo Thỏa ước Madrid nằm trong hệ thống Madrid thông qua Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, sau đó Cục sẽ chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu tới văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

+ Các doang nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia mà doanh nghiệp muốn đăng ký theo Nghị định thư Madrid nằm trong hệ thông Madrid và có thể nộp đơn thông qua Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, sau đó Cục sẽ chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu tới văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

1. Đăng ký theo thỏa ước Madrid

     Người nộp đơn theo thỏa ước Madrid cần nắm rõ nội dung sau:

+ Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid.

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

+ Mẫu nhãn giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký ở nước sở tại, kích thước của mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng (80mm×80mm). (Số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sỏ hữu trí tuệ quy định khác nhau. Những quy định liên quan đến việc đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid).

+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

+ Doanh nghiệp phải nộp phí theo quy định khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

+ Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi  nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.

+ Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn qui định trên).

+ Thời hạn bảo hộ đơn đăng ký quốc tế  nhãn hiệu là 20 năm và có thể gia hạn nhiều lần

2. Đăng ký theo nghị định thư Madrid

     Người nộp đơn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

+ Tờ khai.

+ Mẫu nhãn hiệu.

( Chú ý: số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sở hữu trí tuệ được quy định khách nhau tờ khai được làm theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

+ Các tài liệu liên quan

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

+ Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại.

+ Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở sở tại bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế.

+ Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

+ Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước/ hoặc Nghị định thư miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu qui định. 

+ Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn qui định trên). 

+ Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải nộp phí theo quy định.

Chú ý: (Một số quốc gia không là thành viên của hệ thống Madrid, vậy nên khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế, doanh nghiệp không thể đăng ký nhãn hiệu tại nước không là thành viên của thỏa ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid theo hệ thống Madrid).

     HAIHAN-IP là đại diện của cục sở hữu trí tuệ, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước, doanh nghiệp ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

+ Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước đăng ký.

+ Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp)

+ Thông báo về việc nộp đơn cho các doanh nghiệp ngay sau khi nộp đơn.

+ Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến doanh nghiệp.

+ Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

+ Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại nước đăng ký (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

+ Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho doanh nghiệp cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở Hữu Trí tuệ tại nước đăng ký về việc bảo hộ nhãn hiệu.

+ Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng

+ Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại đăng ký.

+ Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại nước đăng ký.

+ Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại nước đăng ký.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke