Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm nội dung gì?

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một cá nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.

Hợp đồng chuyển giao bao gồm nội dung sau:

     -  Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

     -  Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

     -  Dạng hợp đồng;

     -  Phạm vi chuyển giao: giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

     - Thời hạn hợp đồng;

     - Giá chuyển giao quyền sử dụng;

     - Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao.

Các bài viết liên quan:

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam cần thủ tục gì

Điểm khác biệt giữa Nghị định Thư Madrid và Thỏa ước Madrid là gì?

Đăng ký nhãn hiệu tập thể không thông qua đại diện thường gặp những thiếu sót gì?

Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Người nộp đơn đăng kí nhãn hiệu khi sửa đổi, bổ sung đơn cần lưu ý điều gì?

Nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam là gì? Để trở thành nhãn hiệu nổi tiếng cần đạt yêu cầu gì?

Những quy định khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid là gì?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke