Nộp đơn đăng ký sáng chế

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

Viết bản mô tả sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình viết bản mô tả sáng chế trong đơn đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo cho khách hàng đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, công sức và thời gian trong việc viết bản mô tả sáng chế.

Theo đuổi đơn sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ khách hàng theo đuổi đơn sáng chế trong quá trình khách hàng đăng ký độc quyền sáng chế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian.

Phân loại sáng chế

Phân loại sáng chế là công việc không thể thiếu được khi đăng ký độc quyền sáng chế, công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và mất nhiều thời gian. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế trong quá trình đăng ký.

Viết bản mô tả sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình viết bản mô tả sáng chế trong đơn đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo cho khách hàng đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, công sức và thời gian trong việc viết bản mô tả sáng chế.

Đăng ký độc quyền sáng chế

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

- Thủ tục lập tờ khai đăng ký sáng chế
- Thủ tục phân nhóm
- Thủ tục tính lệ phí nộp đơn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn như thế nào về cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) chuyên hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế. Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ việc hướng dẫn phân loại sáng chế như thế nào?

Khi đăng ký nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế, người nộp đơn cần quan tâm đến phần phân loại quốc tế trong đơn. Đây là một phần quan trọng không thể thiếu được trong đơn đăng ký sáng chế. Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế khi khách hàng thực hiện việc đăng ký sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ đăng ký sáng chế không?

Sáng chế luôn được coi là một trong những sáng tạo quan trọng nhất của loài người, góp phần làm giàu kho tàng trí thức của nhân loại, cho phép đem lại năng suất lao động cao hơn, trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất hơn phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP tiến hành đăng ký sáng chế khi được khách hàng ủy quyền

Thong ke