HỎI ĐÁP VỀ SÁNG CHẾ
Hướng dẫn tra cứu sáng chế

Để tra cứu sáng chế sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:

Theo đuổi đơn sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ khách hàng theo đuổi đơn sáng chế trong quá trình khách hàng đăng ký độc quyền sáng chế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian.

Nộp đơn đăng ký sáng chế

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

Phân loại sáng chế

Phân loại sáng chế là công việc không thể thiếu được khi đăng ký độc quyền sáng chế, công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và mất nhiều thời gian. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế trong quá trình đăng ký.

Viết bản mô tả sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình viết bản mô tả sáng chế trong đơn đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo cho khách hàng đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, công sức và thời gian trong việc viết bản mô tả sáng chế.

Theo đuổi đơn sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ khách hàng theo đuổi đơn sáng chế trong quá trình khách hàng đăng ký độc quyền sáng chế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian.

Phân loại sáng chế

Phân loại sáng chế là công việc không thể thiếu được khi đăng ký độc quyền sáng chế, công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và mất nhiều thời gian. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế trong quá trình đăng ký.

Viết bản mô tả sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình viết bản mô tả sáng chế trong đơn đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo cho khách hàng đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, công sức và thời gian trong việc viết bản mô tả sáng chế.

Đăng ký độc quyền sáng chế

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ đăng ký sáng chế không?

Sáng chế luôn được coi là một trong những sáng tạo quan trọng nhất của loài người, góp phần làm giàu kho tàng trí thức của nhân loại, cho phép đem lại năng suất lao động cao hơn, trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất hơn phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP tiến hành đăng ký sáng chế khi được khách hàng ủy quyền

Thong ke