HỎI ĐÁP VỀ SÁNG CHẾ
Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn viết bản mô tả sáng chế như thế nào?

Bản mô tả sáng chế là một tài liệu không thể thiếu trong quá trình làm hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại cơ quan nhà nước. Bản mô tả sáng chế giúp bộc lộ nội dung sáng chế và phạm vi bảo hộ. Trước khi tiến hành viết bản mô tả sáng chế, quý khách hàng cần tìm hiểu xem mô tả sáng chế gồm những nội dung nào, các yêu cầu trong việc viết mô tả sáng chế, để bản mô tả của người nộp đơn có thể đáp ứng theo quy định của luật sở hữu công nghiệp.

Chủ sở hữu sáng chế có thể phản đối đơn đăng ký sáng chế không?

Phản đối đơn đăng ký sáng chế là việc một bên thứ ba có ý kiến với cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế. Nhằm ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký sáng chế không đúng quy định của pháp luật, việc phản đối sáng chế là việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Chủ sở hữu sáng chế có thể tiến hành thủ tục phản đối đơn sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ duy trì đơn sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn và thực hiện việc yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ một năm 1 lần.

Đơn khiếu nại sáng chế sẽ được thụ lý như thế nào?

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

Khiếu nại sáng chế là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế được không?

Chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và là quyết định sáng suốt và đứng đắn của chủ sở hữu sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ phân loại sáng chế như thế nào?

Phân loại sáng chế là công việc không thể thiếu được khi đăng ký độc quyền sáng chế, công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và mất nhiều thời gian. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế trong quá trình đăng ký.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng xử lí vi phạm sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong viêc tiến hành xử lý vi phạm với sáng chế đối với các bên liên quan.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ phản đối sáng chế không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế. Khách hàng cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao sáng chế gồm có những tài liệu gì?

Để tạo ra được sáng chế thì mất rất nhiều công sức và thời gian, việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế của chủ sáng chế là một quyết định đứng đắn và sáng suốt. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế phải gồm các tài liệu sau đây:

Thong ke