HỎI ĐÁP VỀ SÁNG CHẾ
Lợi ích của việc đăng ký sáng chế là gì?

Nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, do vậy sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tận dụng được những cơ hội cũng như giải quyết được những thách thức trong quá trình hội nhập. Trong những năm qua, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan trong xã hội, tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài. Đăng ký độc quyền sáng chế có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu của các chủ thể trong xã hội.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn như thế nào về cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) chuyên hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế. Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của Cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Khách hàng có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong những trường hợp sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ việc hướng dẫn phân loại sáng chế như thế nào?

Khi đăng ký nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế, người nộp đơn cần quan tâm đến phần phân loại quốc tế trong đơn. Đây là một phần quan trọng không thể thiếu được trong đơn đăng ký sáng chế. Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế khi khách hàng thực hiện việc đăng ký sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn hủy bỏ văn bằng sáng chế như thế nào?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng liên quan đến việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn khi có nhu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục Sở hữu ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn thẩm định nội dung sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) xin giới thiệu các bước trong quá trình thẩm định nội dung đơn sáng chế như dưới đây:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế như thế nào?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng trong việc chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế. Khách hàng khi có nhu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới cục sở hữu ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ việc mua bán sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế và chuyển quyền sử dụng sáng chế (gọi là li-xăng sáng chế).

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ nộp đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ theo đuổi đơn sáng chế không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ khách hàng theo đuổi đơn sáng chế trong quá trình khách hàng đăng ký độc quyền sáng chế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian.

Thong ke