Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ phản đối sáng chế không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế. Khách hàng cần nắm rõ những thông tin

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng xử lí vi phạm sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong viêc tiến hành xử lý vi phạm với sáng chế đối với các bên liên quan.

Thong ke