Hỏi đáp chuyên mục nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân này với dịch vụ hàng hóa tổ chức, cá nhân khác.
Nhãn hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

Hướng dẫn mua bán nhãn hiệu

1. Thế nào là huyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu?

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Thế nào là chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhẵn hiệu)?

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

【Tư Vấn】Cách làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Một trong những tài liệu không thể thiếu và bắt buộc phải có khi đăng ký nhãn hiệu đó là tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu đòi hỏi phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng và các thông tin đưa ra trong tờ khai yêu cầu phải thống nhất và đảm bảo độ chính xác của các thông tin liên quan đến nhãn hiệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hướng dẫn phân nhóm hàng hóa

Hướng dẫn phân nhóm hàng hóa

Cục Sở hữu trí tuệ cần những tài liệu gì để sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ:

Xử lý đơn bảo hộ quốc tế nhãn hiệu có chỉ định tại Việt Nam như thế nào?

Việt Nam là thành viên của hệ thông Madrid (Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid), vì vậy tổ chức, cá nhân có thể bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua hệ thống này.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần những tài liệu gì để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ chủ văn bằng cần nắm rõ những nội dung gì?

Để gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ có những nội dung sau

Thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn cần nắm rõ những gì?

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Khi thực hiện tách đơn người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin gì?

Theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể chủ động tách đơn.
Vậy tách đơn là một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới.

Thong ke