Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Argentina không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Argentina. Để bảo hộ nhãn hiệu được hiệu quả, khách hàng cần nắm rõ những thông tin sau:

Thong ke