Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì khách hàng khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu tập thể không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân. Khi đăng ký nhãn hiệu tập thể thì quý khách hàng thường sẽ gặp một số thiếu sót, để tránh tình trạng thời hạn đăng ký nhãn hiệu kéo dài thêm, HAIHAN-IP lưu ý quý khách một số thiếu sót thường gặp trong quá trình nộp đơn.

Một số thiếu sót trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận người nộp đơn thường gặp?

Khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận thì người nộp đơn thường sẽ gặp một số thiếu sót, để tránh tình trạng thời hạn đăng ký nhãn hiệu kéo dài thêm, người nộp đơn cần lưu ý một số thiếu sót thường gặp trong quá trình nộp đơn.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì cho khách hàng khi đăng ký nhãn hiệu tập thể?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu tập thể không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân. Khi đăng ký nhãn hiệu tập thể thì quý khách hàng thường sẽ gặp một số thiếu sót, để tránh tình trạng thời hạn đăng ký nhãn hiệu kéo dài thêm, HAIHAN-IP lưu ý quý khách một số thiếu sót, quý khách thường gặp trong quá trình nộp đơn.

Thông tin tư vấn đăng ký nhãn hiệu

1) Cần những tài liệu gì để thực hiện việc nộp đơn nhãn hiệu?

- Chủ đơn cần chuẩn bị 10 mẫu nhãn hiệu, trong đó mẫu nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 20mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

Mục đích và nội dung thẩm định nội dung trong đăng ký nhãn hiệu?

Mục đích của việc thẩm định nội dung là đưa ra kết luận về việc dấu hiệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ được quy định theo luật Sở hữu Trí tuệ ban hành.

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam thì có quyền nộp đơn trực tiếp vào cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Người nộp đơn có thể soạn thảo hồ sơ và nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tại địa chỉ 384-386, đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội hoặc thông qua đại diện về sở hữu trí tuệ để yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì cho khách hàng khi mô tả nhãn hiệu?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP). Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, HAIHAN-IP lưu ý khách hàng mô tả về nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng một số yêu cầu:

+ Kết cấu, thành phần của mẫu nhãn hiệu với mô tả cần đồng nhất.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những thủ tục gì?

Thủ tục của đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm có:

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực

Mẫu nhãn hiệu được mô tả cần làm rõ các yếu tố nào?

Người nộp đơn mô tả về nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng một số yêu cầu:

+ Kết cấu, thành phần của mẫu nhãn hiệu với mô tả cần đồng nhất.


Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu chứng nhận không?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu chứng nhận thông qua công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ tư vẫn và hỗ trợ khách hàng về đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận khách hàng cung cấp cho HAIHAN-IP một số tài liệu cần thiết sau:

Thong ke