Người nộp đơn có thể yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu không? Điều kiện để đăng ký quốc tế là gì?

Hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng cần thiết đối với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều có nhu cầu mở rộng thị trường sang các nước khác nhau. Để các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường quốc tế thì việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là rất quan trọng. Người nộp đơn nếu có nhu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì có thể nộp đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc thông qua đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid.

Đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì

Khi yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ hủy bỏ văn bằng bảo hộ, người nộp nộp đơn cần cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Trong đơn yêu cầu hủy bỏ gồm những tài liệu sau:

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức đó.
Trong nhãn hiệu tập thể thì cá nhân không phải là thành viên của nhãn hiệu tập thể.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về sửa đôỉ văn bằng bảo hộ như thế nào?

Sau khi cấp văn bằng bảo hộ Qúy khách hàng phát hiện ra sai sót hoặc muốn sửa đổi, Qúy khách hàng có thể yêu cầu Cục tiến hành sửa đổi văn bằng bảo hộ hoặc theo yêu cầu sửa đổi của Cục Sở hữu Trí tuệ. Khách hàng sửa đổi văn bằng bảo hộ không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ để khách hàng nắm rõ hơn việc sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ gồm những tài liệu gì?

Chủ văn bằng bảo hộ khi tiến hành thủ tục chấm dứt văn bằng bảo hộ nộp đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Trong đơn yêu cầu chấm dứt gồm những tài liệu sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ chấm dứt văn bằng bảo hộ như thế naò?

Sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ có thể văn bằng bảo hộ đó vẫn có thể bị chấm dứt vì lý do chủ quan hoặc lý do khách quan. Qúy khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng không nắm rõ được những thông tin cần thiết trong việc chấm dứt Văn bằng bảo hộ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành chấm dứt văn bằng bảo hộ.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ chuyển giao đăng ký nhãn hiệu không?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu Qúy khách hàng có thể thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đang đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, khách hàng không thực hiện việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng tự tiến hành ký kết chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu nên khách hàng không nắm rõ các thông tin tài liệu cần thiết cho việc chuyển giao theo như yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc chuyển giao để khách hàng có thể thực hiện việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tách đơn không?

Qúy khách hàng đăng ký nhãn hiệu không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ, trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu khách hàng có nhu cầu tách một hoặc một số thành phần của danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn nhãn hiệu. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về việc tách đơn trong đăng ký nhãn hiệu.

Nội dung hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu gồm có những gì?

Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu. Nội dung của hợp đồng chuyển giao gồm có những thông tin sau:

Đơn tách là gì? Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Khi người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có nhu cầu tách đơn nhãn hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục nộp đơn yêu cầu tách đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Trước khi cục sở hữu trí tuệ thông báo từ chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Thong ke