Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao sáng chế gồm có những tài liệu gì?

Để tạo ra được sáng chế thì mất rất nhiều công sức và thời gian, việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế của chủ sáng chế là một quyết định đứng đắn và sáng suốt. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế phải gồm các tài liệu sau đây:

  + 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

  + 02 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai.

  + Bản gốc văn bằng bảo hộ.

  + Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung.

  + Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

* Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng lixăng sở hữu công nghiệp) phải gồm các tài liệu sau đây:

  + 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 02-HĐSD quy định theo luật sở hữu trí tuệ.

  + 02 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai.

  + Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung.

 + Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).

 + Chứng từ nộp lệ phí.

Các bài viết liên quan:

Giải pháp kỹ thuật như thế nào được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế?

Trong đơn đăng ký sáng chế tính mới phải có những thông tin tối thiểu gì?

Tra cứu tính mới của đăng ký sáng chế có mục đích gì?

Trình độ sáng tạo được đánh giá như thế nào trong khi đăng ký sáng chế?

Giải pháp kỹ thuật như thế nào bị coi là không có trình độ sáng tạo?

Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc được thực hiện như thế nào?

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke