Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như thế nào?

   Xâm phạm bản quyền tác giả trong những năm gần đây ngày càng gia tăng khiến cho các chủ sở hữu bản quyền tác giả chú trọng hơn đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Vậy hành vi như thế nào thì bị coi là xâm phạm bản quyền tác giả. Dưới đây là những thông tin liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền tác giả.

  + Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

  + Mạo danh tác giả.

  + Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

  + Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó. 

  + Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  + Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

  + Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

  + Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

  + Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

  + Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

  + Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

  + Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

  + Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

  + Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

  + Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

  + Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Các bài viết liên quan:

Ai là người đăng ký được quyền liên quan? Điều kiện bảo hộ quyền liên quan là gì?

Các loại hình nghệ thuật nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là gì? Ai là người có quyền đăng ký quyền tác giả?

Quy trình và thời hạn đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được tính như thế nào?

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện để bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke