Giấy ủy quyền trong đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

    Thái Lan là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào Thái Lan đã chú trọng bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Để đại diện có thể thực hiện việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Thái Lan, chủ sở hữu thương hiệu phải ủy quyền cho đại diện. Việc thực hiện thủ tục giấy tờ ủy quyền không phải tổ chức, cá nhân nào cũng biết. Vậy khi thực hiện việc ủy quyền thì giấy ủy quyền cần những thông tin gì?

Theo HAIHAN-IP giấy ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Trong giấy ủy quyền cần có những nội dung sau:

   + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

   + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền.

   + Thời hạn ủy quyền.

   + Ngày ký giấy ủy quyền.

   + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền sẽ được dịch ra bằng tiếng Anh và được công chứng để đại diện thực hiện nộp đơn thương hiệu tại Thái Lan.

Tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của cục sở hữu trí tuệ, HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân các thông tin liên quan đến giấy ủy quyền hoặc thay mặt tổ chức, cá nhân thực hiện việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Thái Lan khi được ủy quyền.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Pháp

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Australia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke