Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Campuchia.

Giấy ủy quyền cho đại diện tại Campuchia cần phải được thực hiện bằng văn bản. Giấy ủy quyền cần phải có những thông tin sau:

  + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

  + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền.

  + Thời hạn ủy quyền.

  + Ngày ký giấy ủy quyền.

  + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Sau khi soạn thảo xong giấy ủy quyền, doanh nghiệp cần dịch ra tiếng anh và công chứng để đại diện tiến hành thủ tục nộp đơn tai Campuchia.

Nếu trong quá trình soạn thảo, doanh nghiệp còn vấn đề chưa rõ liên quan đến giấy ủy quyền, doanh nghiệp có thể liên hệ với Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp soạn giấy ủy quyền và có thể tiến hành bảo hộ sáng chế tại Campuchia khi doanh nghiệp ủy quyền.

_______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke