Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký sáng chế cần những nội dung gì?

Một trong giấy tờ không thể thiếu được khi doanh nghiệp đăng ký sáng chế thông qua đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ là giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được thể hiện bằng văn bản khi ủy quyền cho đại diện.

Nội dung chủ yếu của giấy ủy quyền trong quá trình đăng ký sáng chế gồm có:

+ Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

+ Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền.

+ Thời hạn ủy quyền.

+ Ngày ký giấy ủy quyền.

+ Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong cục sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau:

+ Ngày cục sở hữu nhận được giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Ngày cục sở hữu chấp nhận thay thế ủy quyền hoặc chấp nhận tái ủy quyền.

+ Ngày cục sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận ủy quyền.

Trường hợp thay thế ủy quyền và tái ủy quyền được coi là hợp lệ với điều kiện bên nhận thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền có cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do bên ủy quyền thực hiện trong giao dịch trước đó với cục sở hữu trí tuệ.

Giấy ủy quyền bản gốc đã nộp cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì khi tiến hành các thủ tục tiếp theo bên được ủy quyền phải nộp bản sao giấy ủy quyền và có chỉ dẫn chính xác đến số đơn có bản gốc giấy ủy quyền đó.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Myanmar

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Ấn Độ

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký sáng chế cần những nội dung gì?

Hồ sơ tra cứu sáng chế tại Campuchia cần những tài liệu gì?

Đơn đăng ký sáng chế tại Thái Lan được xử lý như thế nào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke