Giấy ủy quyền phải được thể hiện và có những nội dung chủ yếu nào?

Người nộp đơn thông qua việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, một trong những tài liệu không thể thiếu được đó là giấy ủy quyền, Có giấy ủy quyền thì bên được ủy quyền mới tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Giấy ủy quyền cần được thể hiện những nội dung sau:

Giấy ủy quyền được thể hiện bằng văn bản.

Nội dung chủ yếu của giấy ủy quyền gồm có:

   + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

   + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền.

   + Thời hạn ủy quyền.

   + Ngày ký giấy ủy quyền.

   + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Các bài viết liên quan:

>> Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong Cục Sở Hữu Trí tuệ được xác định như thế nào?

>> Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là gì?

_______________________________________________________

Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.