Giấy ủy quyền tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào cần thể hiện những nội dung nào?

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư vào Lào ngày càng nhiều và các các tổ chức, cá nhân chú ý đến việc đăng ký độc quyền thương hiệu khi tiến sâu vào thị trường. Ngày càng nhiều các các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu thông qua đại diện để có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và có thể giúp các tổ chức, cá nhân đăng ký được thương hiệu đó một cách hiệu quả.

Khi các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào thông qua đại diện thì một trong những tài liệu không thể thiếu được đó là giấy ủy quyền. Vậy trong giấy ủy quyền cần có được những nội dung gì để có thể thực hiện xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào.
Giấy ủy quyền của các tổ chức, cá nhân khi ủy quyền cho đại diện cần phải được tiến hành bằng văn bản. Trong giấy ủy quyền phải được tiến hành rõ những nội dung sau:
   + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.
   + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền trong quá trình xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào.
   + Thời hạn ủy quyền.
   + Ngày ký giấy ủy quyền.
   + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.
Sau khi các tổ chức, cá nhân tiến hành được đầy đủ những nội dung trên, các tổ chức, cá nhân thực hiện việc dịch giấy ủy quyền ra tiếng Anh và công chứng.
Trong quá trình thực hiện  làm giấy ủy quyền trong đơn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào, các tổ chức, cá nhân còn chưa nắm rõ thông tin gì liên quan đến giấy ủy quyền. Các tổ chức, cá nhân có thể trao đổivới Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để được tư vấn và hỗ trợ trong việc làm giấy ủy quyền và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Lào.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đức

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke