Giấy ủy quyền đăng ký sáng chế tại Nhật Bản cần những nội dung gì?

Giấy ủy quyền là một trong những thủ tục không thể thiếu được khi chủ sở hữu sáng chế bảo hộ sáng chế thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ. Khi có giấy ủy quyền thì đại diện mới có thể tiến hành thực hiện công việc trong phạm vi của mình. Vậy giấy ủy quyền có những nội dung nào?

Nội dung chủ yếu của giấy ủy quyền trong quá trình đăng ký sáng chế gồm có:

    + Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

    + Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền.

    + Thời hạn ủy quyền.

    + Ngày ký giấy ủy quyền.

    + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong cục sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau:

   + Ngày cục sở hữu nhận được giấy ủy quyền hợp lệ.

   + Ngày cục sở hữu chấp nhận thay thế ủy quyền hoặc chấp nhận tái ủy quyền.

   + Ngày cục sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận ủy quyền.

Các bài viết liên quan:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ không?

Sau khi nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ sẽ được xem xét như thế nào?

Đại diện sẽ thực hiện những công việc gì khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Inđônêsia?

Tại sao nên tiến hành đăng ký sáng chế tại Mỹ?

Tại sao nên đăng ký sáng chế tại Nhật Bản?

Tại sao nên đăng ký sáng chế tại Ấn Độ?

Những nguồn lợi mang lại từ việc đăng ký sáng chế tại Malaysia là gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke