Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong Cục Sở Hữu Trí tuệ được xác định như thế nào?

Một trong những giấy tờ không thể thiếu được đó là Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong cục sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau:

  + Ngày cục sở hữu nhận được giấy ủy quyền hợp lệ.

  + Ngày cục sở hữu chấp nhận thay thế ủy quyền hoặc chấp nhận tái ủy quyền.

  + Ngày cục sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận ủy quyền.

Giấy ủy quyền

Các bài viết liên quan:

>> Giấy ủy quyền phải được thể hiện và có những nội dung chủ yếu nào?

>> Đơn phải đáp ứng yêu cầu gì về hình thức để đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật trong quá trình xử lý?

>> Tài liệu tối thiểu cần có để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu?

>> Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể?

>> Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể có điểm gì giống và khác nhau?

>> Một số thiếu sót thường gặp khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể?

____________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke