【HỎI】Giấy giới thiệu là gì?

27/03/2018 12:57

Giấy giới thiệu là loại giấy tờ có ý nghĩa về mặt thủ tục hành chính nhằm giới thiệu cá nhân hay tổ chức thực hiện một công việc hay thủ tục nào đó theo yêu cầu. Thông thường, giấy giới thiệu được cấp một lần theo yêu cầu nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì giấy giới thiệu có thể cấp nhiều lần tùy theo yêu cầu công việc hoặc thay đổi đối tượng thực hiện công việc.

Trong trường hợp của bạn vì bị mất giấy giới thiệu khi chưa thực hiện được công việc nên bạn có thể trình bày với đơn vị đã cấp giấy giới thiệu để xin cấp lại giấy giới thiệu để thực hiện công việc.

Bạn cũng nên lưu ý rằng khi đã được cấp lại giấy tờ thì phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận vì không có đơn vị nào lại cứ cấp lại theo yêu cầu của bạn được mãi nhé.

Link bài viết: http://nhanhieulogo.com/giay-gioi-thieu-la-gi-nd,40408

Thong ke