【Tư Vấn】Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần là 10 năm.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có 2 tờ, tờ đầu sẽ là thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, số văn bằng, ngày nộp đơn, ngày cấp văn bằng… Tờ thứ 2 sẽ là mẫu nhãn hiệu đăng ký và được bảo hộ, nhóm đăng ký. Sau đây HAIHAN-IP xin cung cấp cho bạn mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ:

- Nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu:

+ Số ...

+ Cơ quan cấp

+ Chủ giấy chứng nhận: Tên, Địa chỉ

+ Ngày nộp đơn: ...

+ Quyết định cấp số: ...

+ Có hiệu lực từ ngày cấp đén hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ (có thể gia hạn)

+ Kèm theo mẫu nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Xem thêm: Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Độc Quyền

Thong ke