DMCA.com Protection Status Gia hạn nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Gia hạn nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc theo dõi hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. 

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể ủy quyền cho HAIHAN-IP thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

HAIHAN-IP thay mặt cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu sau:

Đơn yêu cầu gia hạn gồm:

(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ nhận từ khách hàng;

(iii) Giấy uỷ quyền theo mẫu của HAIHAN-IP;

(iv) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

HAIHAN-IP theo dõi tiến trình thực hiện việc gia hạn, nếu có yêu cầu bổ sung tài liệu, HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng bổ sung tài liệu cần thiết.

Sau thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp yêu cầu gia hạn, HAIHAN-IP sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu kèm theo Quyết định gia hạn hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. HAIHAN-IP sẽ kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ làm công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục chỉnh sửa. Nếu thông tin chính xác, chúng tôi sẽ gửi khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

* Một số bài viết khác:

>> Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có nên thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu không?

>> Thủ tục đăng ký nhãn hiệu gồm những tài liệu nào?

>> Gia hạn nhãn hiệu được tiến hành như thế nào?

>> Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện như thế nào?

>> Việc tiến hành mua bán nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

>> Người nộp đơn thực hiện khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu khi nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke