Gia han hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam như thế nào?

Khi chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thông Madrid có thể gia hạn được 10 hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, để tiếp tục duy trì hiệu lưc, chủ sở hữu phải tiến hành gia hạn hiệu lực.

Thủ tục gia hạn hiệu lực đối với nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam có sự khác biệt so với nhãn hiệu quốc gia.

Thủ tục được quy định như sau:

Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc nhãn hiệu.

  - Đối với nước là thành viên Thỏa ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid có thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

  - Đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

Các bài viết liên quan:

Thế nào là sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp?

Đại diện sẽ thực hiện những công việc gì khi được ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào?

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được xử lý như thế nào tại Lào?

Giấy ủy quyền tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào cần thể hiện những nội dung nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có bảo hộ thương hiệu tại Lào không?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

Người nộp đơn có thể đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được không?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke