【GIẢI ĐÁP】FCA là gì?

17/05/2018 09:25

FCA là gì?

FCA (Incoterm) là tên ký hiệu quốc tế của Free Carrier (Giao cho người vận tải) một điều kiện của Incoterm. Nó có thể được dùng cho mọi phương thức vận chuyển, bao gồm cả vận tải đa phương thức, như trong vận tải container trong đó lan can tàu không đóng vai trò có liên quan tới sự xác định điểm vận tải.

Theo điều kiện FCA thì nghĩa vụ cơ bản của người mua và người bán trong giao dịch thương mại quốc tế như sau:

1) Nghĩa vụ của người bán: cung cấp hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng; chịu phí tổn cho việc lấy giấy phép xuất khẩu và hoàn thành mọi thủ tục hải quan cho việc xuất khẩu hàng; nếu người mua yêu cầu hoặc đó là tập quán thương mại và người mua không có một chỉ dẫn ngược lại kịp thời, thì người bán có thể ký hợp đồng vận tải theo những điều kiện thông thường với chi phí và rủi ro do người mua chịu. Trường hợp, người bán từ chối việc ký kết hợp đồng vận chuyển thì phải thông báo cho người mua biết; giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm và thời hạn quy định; chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan tới hàng hóa cho đến khi hàng hóa đã được giao cho người chuyên chở; thông báo đầy đủ cho người mua biết hàng hóa đã được giao như quy định hoặc người chuyên chở đã không nhận hàng vào thời hạn quy định.

2) Nghĩa vụ của người mua: nhận hàng theo quy định và có nghĩa vụ trả tiền hàng; lấy giấy phép nhập khẩu, làm các thủ tục để hàng có thể quá cảnh nước thứ ba; ký hợp đồng vận chuyển với người vận chuyển và chịu chi phí cho dịch vụ vận chuyển này; thông báo cho người bán biết tên người vận chuyển và trong trường hợp cần thiết phải thông báo về phương tiện vận chuyển, thời gian, địa điểm mà người vận chuyển sẽ nhận hàng; chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan tới hàng hóa kể từ khi hàng đã được giao cho người chuyên chở; thông báo cho người bán về tên của người chuyên chở được chỉ định, thời điểm được lựa chọn, phương thức vận tải và điểm nhận hàng.

Thong ke