Đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được Cục SHTT tiến hành xử lý như thế nào?

Trong trường hợp chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng, thời hạn nêu trên là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xử lý như sau:

- Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

- Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;

- Quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ 3 thực hiện, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ 3 c ho chủ văn bằng bảo hộ tiến hành như sau:

- Kiểm tra về mặt hình thức (bằng chứng, lý do đưa ra yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ đơn.

- Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ 3 và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.

- Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke