Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia sẽ được Cục Malaysia tiến hành xem xét đơn như thế

Malaysia là quốc gia chưa tham gia vào hệ thống Madrid về bảo hộ quốc tế thương hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia cũng có những quy định riêng đối với việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu. Sau khi tiếp nhận đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu thì Cục sở hữu trí tuệ tại Malaysia sẽ tiến hành xem xét đơn như nhau:

Đơn được xét nghiệm về hình thức xem xét đơn có đầy đủ các thông tin và tài liệu yêu cầu hay không. Sau đó, Cơ quan bảo hộ sẽ xét nghiệm thương hiệu có khả năng phân biệt hay không – đồng thời tra cứu xem thương hiệu đó có trùng lặp hay tương tự với thương hiệu đã bảo hộ trước hoặc thương hiệu theo một đơn khác có ngày nộp đơn sớm hơn hay không. Nếu đơn đáp ứng mọi yêu cầu theo luật định, cơ quan bảo hộ sẽ ra thông báo chấp nhận bảo hộ đơn. Thời hạn xét nghiệm kéo dài từ 12 – 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Những đơn được chấp nhận bảo hộ sẽ được công bố trên công báo. Thời gian công bố đơn là từ 3 – 6 tháng.

Nếu không có chủ thể nào phản đối đơn, cơ quan bảo hộ sẽ cấp giấy xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa. Thời gian xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa ở Malaysia từ khi nộp đơn đến khi được bảo hộ là từ 18 – 25 tháng. Phản đối đơn (nếu có) phải được nộp cho cơ quan bảo hộ trong vòng 2 tháng kể từ ngày công bố đơn. Đơn phản đối được làm theo mẫu TM-7.

Thời gian giải quyết vụ việc liên quan đến phản đối đơn có thể kéo dài từ 18 tháng đến 3 năm.

Thời hạn bảo hộ của văn bằng bảo hộ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đức

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

>>Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke