Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia được xử lý như thế nào?

Hiện nay, có rất nhiều người sau khi tiến hành nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia vẫn còn tìm hiểu quá trình xử lý đơn tại Campuchia ra sao? Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia thì bao giờ được cấp văn bằng bảo hộ?

Để giải quyết những câu hỏi trên, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ cung cấp thêm thông tin để người nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia nắm rõ hơn về quá trình xử lý đơn thương hiệu tại Campuchia. Cũng giống như Việt Nam, quá trình xử lý đơn của Campuchia được xử lý qua 3 bước:

+ Bước 1: Thẩm định hình thức.

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu thương hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

+ Bước 2: Thẩm định nội dung

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn thương hiệu là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

+ Bước 3: Thời gian cấp bằng

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng

Thương hiệu xác lập quyền sở hữu tại Campuchia có thời hạn bảo hộ 10 năm 1 lần và được duy trì nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Những thông tin trên sẽ giúp chủ sở hữu thương hiệu hiểu rõ hơn về quá trình xem xét và đánh giá đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Campuchia khi tiến hành việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu độc quyền thương hiệu tại Campuchia.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Pháp

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đức

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Australia

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke