Đơn tách là gì? Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Khi người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có nhu cầu tách đơn nhãn hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục nộp đơn yêu cầu tách đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Trước khi cục sở hữu trí tuệ thông báo từ chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Đơn tách là tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần của danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một đơn mới

Đơn tách sau khi được tách lấy số đơn mới.

Đơn tách được lấy ngày nộp của đơn ban đầu là ngày của đơn.

Nếu đơn tách có ngày ưu tiên thì lấy ngày ưu tiên của đơn ban đầu.

Sau khi tách đơn ban đầu tiếp tục được xử lý thông thường. Đơn tách sẽ được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn sẽ được công bố lại sau khi tách đơn. Đơn tách được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Đối với mỗi đơn tách người nộp đơn phải tiến hành nộp phí khi yêu cầu tách đơn. Lệ phí cần nộp là lệ phí nộp đơn và mọi khoản lệ phí cho các thủ tục thực hiện độc lập với đơn ban đầu. Người nộp đơn không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Các bài viết liên quan:

>> Sửa đổi và bổ sung được mở rộng phạm vi và không được mở rộng phạm vi bảo hộ là như thế nào?

>> Người nộp đơn có thể sửa đổi bổ sung đơn không? Khi sửa đổi bổ sung đơn cần những tài liệu gì?

>> Nội dung và thời hạn của việc thẩm định lại đơn được thể hiện như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke