Đơn khiếu nại gồm những tài liệu gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành thủ tục khiếu nại nhãn hiệu khi có quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu Trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu cần cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho Cục trong việc khiếu nại nhãn hiệu.

Đơn khiếu nại gồm những tài liệu sau:

   + Tờ khai khiếu nại

   + Văn bản giải trình khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại

   + Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của cục sở hữu trí tuệ

   + Bản sao quyết định, thông báo giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần 2)

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

   + Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

Tờ khai đơn khiếu nại được làm theo mẫu 05-KN quy định tại phụ lục C theo quy định của thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Các bài viết liên quan:

Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Phản đối nhãn hiệu

Khiếu nại nhãn hiệu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke