HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì tờ khai của đơn là một trong những tài liệu không thể thiếu được. Để người nộp đơn có thể hoàn thành tờ khai đầy đủ và chính xác, người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin dưới đây:

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm 3 trang:

* Trang thứ nhất: thể hiện thông tin về tên kiểu dáng công nghiệp, thông tin đầy đủ về chủ đơn, đại diện chủ đơn, chữ ký của chủ đơn/đại diện chủ đơn

- Tên kiểu dáng công nghiệp: chủ đơn tự đặt tên kiểu dáng công công nghiệp, tên phải ngắn gọn, phản ánh chính xác bản chất của sản phẩm mang tên kiểu dáng sản phẩm.

- Chủ đơn cần ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp theo bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp Locarno. Nếu không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì phải nộp phí phân loại.

 - Ghi các thông tin về chủ đơn, nếu chủ đơn gồm nhiều cá nhân/pháp nhân thì ghi người đầu tiên trong số cá nhân/pháp nhân vào ô thứ 3 trang thứ 1. Những người còn lại được ghi vào ô tương ứng vào trang bổ sung của tờ khai, nếu các ô chỉ dẫn sau ô vuông là phù hợp thì đánh dấu vào ô vuông đó.

- Ghi tên đại diện của chủ đơn nếu nộp thông qua đại diện, nếu người nộp đơn trực tiếp nộp đơn thì ô này để trống. Các ô chỉ dẫn sau ô vuông là phù hợp thì đánh dấu vào ô vuông đó.

* Trang thứ 2: Thể hiện các căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, lệ phí nộp đơn, số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ đăng ký.                                       

- Ghi các thông tin liên quan đến quyền ưu tiên, trong trường hợp không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì không cần phải khai vào ô này. Đánh dấu x vào ô vuông nếu chỉ dẫn sau chúng là phù hợp.

 - Ghi các khoản phí và lệ phí vào chứng từ phí, lệ phí (nêu phí và lệ phí được nộp, qua bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản. Người khai phải tách phí, lệ phí thành từng khoản thích hợp theo biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

  - Người khai tổng hợp danh mục các tài liệu có trong đơn, tài liệu nào có trong đơn thì đánh dấu vào khung vuông dành cho tài liệu đó, nếu có các tài liệu khác thì phải đánh dấu và ghi tổng số tài liệu, còn tên tài liệu ghi vào trang bổ sung. Chủ đơn không phải điền vào "kiểm tra danh mục tài liệu".

  - Dành cho người khai ký, ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu.

* Trang thứ 3 (trang bổ sung): thể hiện các chủ đơn khác và các tài liệu khác (nếu có)

    + Những người thuộc danh sách chủ đơn và tác giả chưa được khai ở ô thứ 2 và ô thứ 4 ở trang thứ 1 của tờ khai.

    + Tên từng tài liệu kèm theo đơn chưa được khai chi tiết. Nếu danh sách chỉ có một người và/hoặc nêu không có tài liệu khác thì không cần có các trang bổ sung tương ứng.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế cần nắm rõ những thông tin trên để lập tờ khai được chính xác giúp cho quá trình đăng ký sáng chế được nhanh chóng và hiệu quả, giảm bớt chi phí và công sức cho người nộp đơn.

____________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3202 8111   /   024-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke