Đơn đăng ký độc quyền sáng chế gồm những tài liệu nào?

Sáng chế có vai trò hết sức quan trọng, là một công cụ để phát triển kinh tế đối với một quốc gia cũng như góp phần tạo nên sức mạnh của mỗi doanh nghiệp. Việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế sẽ đảm bảo quyền và lợi ích của người sáng tạo với thành quả lao động của chủ sở hữu sáng chế khuyến khích việc sáng chế ra công nghệ mới, góp phần vào sự phát triển  kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế nói riêng đã trở thành một vấn đề thách thức và bắt buộc.

 Người nộp đơn để có thể đăng ký nhanh chóng và đỡ mất nhiều thời gian và chi phí trong việc đăng ký độc quyền sáng chế, cân phải chuẩn bị các tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế.

   + Tờ khai đăng ký.

   + Bản mô tả sáng chế.

   + Bản tóm tắt sáng chế.

   + Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện)

   + Các giấy tờ liên quan đến quyền ưu tiên (nếu có)

   + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

* Lưu ý:

+ Bản mô tả sáng chế phải gồm các nội dung sau:

  - Thông tin kỹ thuật chi tiết về các đặc điểm của sáng chế được yêu cầu bảo hộ

  - Cách thức sáng chế được sản xuất hoặc được thực hiện

  - việc áp dụng sáng chế trong công nghiệp và thương mại

Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke