Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu của công ty ra nước ngoài bằng cách nào?

Nếu bạn đã đăng ký nhãn hiệu của công ty tại nước mình (nước sở tại) nhưng hiện tại bạn muốn xuất khẩu hoặc cấp phép sử dụng nhãn hiệu đó sang nước khác thì bạn nên đăng ký nhãn hiệu đó tại nước ngoài. Có 3 cách để làm điều đó:

Kênh quốc gia: Doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký nhãn hiệu với cơ quan đăng ký nhãn hiệu với từng quốc gia nơi bạn muốn bảo hộ bằng cách nộp đơn riêng rẽ bằng các ngôn ngữ bắt buộc và trả các khoản phí bắt buộc. Các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp tại nước sở tại để tiến hành đăng ký nhãn hiệu.

Kênh khu vực: nếu bạn muốn đăng ký bảo hộ tại các quốc gia là thành viên của hệ thống nhãn hiệu khu vực bạn có thế nộp đơn đăng ký có hiệu lực trên lãnh thổ các quốc gia thành viên bằng cách nộp một đơn đăng ký tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu khu vực liên quan. Các cơ quan đăng ký nhãn hiệu khu vực gồm:

+ Cơ quan sở hữu trí tuệ tại khu vực Châu Phi

+ Cơ quan nhãn hiệu Benelux

+ Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội địa của Liên Minh Châu Âu

+ Cơ quan sở hữu trí tuệ Châu Phi

Kênh quốc tế: nếu quốc gia xuất xứ của công ty bạn là thành viên của hệ thống Madrid và nhãn hiệu của công ty được đăng ký hoặc đã được nộp đơn đăng ký hoặc có hiệu lực tại quốc gia đó. Bạn có thể sử dụng hệ thống Madrid (do WIPO quản lý) để đăng ký nhãn hiệu của bạn hơn 70 quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid.

Lợi thế của việc sử dụng hệ thống Madrid?

Các lợi thế cơ bản của việc sử dụng hệ thống Madrid là chủ sở hữu có thể đăng ký nhãn hiệu tại tất cả quốc gia là thành viên của hệ thống bằng cách:  

+ Một đơn quốc tế duy nhất

+ Bằng một ngôn ngữ duy nhất

+ Nộp một số khoản phí nhất định và với các thời hạn theo quy định

Sau đó, đăng ký quốc tế có thế được duy trì và gia hạn thông qua một thủ tục duy nhất. Bạn có thể tìm hiều thêm thông tin về đăng ký quốc gia nhãn hiệu hoặc tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của nước bạn hoặc đăng ký trên trang web của WIPO.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke