Điều kiện để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid là gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu chủ sở hữu nhãn hiệu phải đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu, điều kiện mà luật sở hữu trí tuệ ban hành để nhãn hiệu đó được bảo hộ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vậy nên khi đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid hoặc thỏa ước Madrid, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải đáp ứng các điều kiện của thỏa ước Madrid và thỏa ước Madrid đề ra như sau:

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế hàng hóa theo thỏa ước Madrid thì phải đáp ứng điều kiện sau:

    + Nhãn hiệu của chủ sở hữu nhất thiết phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

    Ví dụ:  Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, thì điều kiện bắt buộc nhãn hiệu đó phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Sau khi được cấp thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó mới được tiến hành thủ tục nộp đơn theo Thỏa ước Madrid

    + Đơn đăng ký phải được làm bằng tiếng Pháp.

    + Trong đơn phải nêu rõ các nước thành viên thỏa ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế hàng hóa theo nghị định thư Madrid cần có điều kiện sau:

    + Ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo nghị định thư Madrid.

    Ví dụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid thì chỉ cần nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà chưa cần cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.

    + Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke