Điều kiện để bảo hộ thiết kế bố trí là gì?

Người nộp đơn muốn đăng ký thiết kế bố trí Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính nguyên gốc;

- Có tính mới thương mại.

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

+ Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả;

- Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

+ Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định tại khoản a) phần này.

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

a) Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

b) Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

c) Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại quy định tại khoản b phần này là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

Các bài viết liên quan

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí trong đăng ký thiết kế bố trí là gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Liên Bang Nga không?

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được xử lý như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

______________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke