Điểm khác biệt giữa Nghị định Thư Madrid và Thỏa ước Madrid là gì?

     Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết cho các doanh nghiệp nhằm bảo vệ nhãn hiệu riêng của mình, đây là khâu quan trọng trong việc phát triển nhãn hiệu trong tương lai. Cùng quy định về đăng kí nhãn hiệu hàng hóa, nhưng giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định Thư Madrid lại có những điểm khác biệt cơ bản sau:

1. Yếu tố thành viên

+ Bất cứ nước nào là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp đều có thể tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định Thư Madrid hoặc cả hai.

+ Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid nhằm mục đích thu hút thêm thành viên. Nghị định Thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa ước Madrid

+ Ngoài ra, một tổ chức liên chính phủ có thể tham gia Nghị định Thư Madrid nhưng không thể tham gia Thỏa ước Madrid nếu đáp ứng các yêu cầu sau: ít nhất một trong những Nước thành viên của tổ chức đó là thành viên của Công ước Paris và tổ chức đó có một cơ quan khu vực có chức năng đăng ký nhãn hiệu với hiệu lực trong lãnh thổ của tổ chức đó.

2.  Ngôn ngữ và yêu cầu mẫu đơn đăng ký

+ Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid: đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

+ Đăng ký theo Nghị định Thư Madrid: đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.

3. Điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế

+ Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định Thư Madrid ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, trong khi nộp đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại.

4. Hiệu lực đăng ký quốc tế

+ Theo Nghị định Thư Madrid trong vòng 18 tháng kể từ khi nộp đơn hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han quy định

+ Theo Thỏa ước Madrid trong vòng 12 tháng, kể từ khi đơn được nộp hợp lệ nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn quy định.

5. Hậu quả pháp lý và từ chối bảo hộ

+ Nếu đăng kí theo Nghị định Thư Madrid, nhãn hiệu bị từ chối bởi quốc gia chỉ định bảo hộ thì việc đăng ký theo Nghị định Thư Madrid có thể được chuyển sang hình thức đăng ký quốc gia mà không ảnh hưởng đến ngày nộp đơn gốc.

+ Nếu đăng ký theo Thoả ước Madrid, nhãn hiệu hàng hoá chỉ bị từ chối ở một nước thành viên thì đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng Quốc gia thành viên.

*  Những điểm khác biệt cơ bản trên về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Thỏa ước Madrid và Nghị định Thư Madrid sẽ có những ưu điểm và hạn chế khác nhau. Do đó khi đăng kí bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải chú ý tính hiệu quả để lựa chọn hình thức đơn đăng kí phù hợp.

Các bài viết liên quan:

Đăng ký nhãn hiệu tập thể không thông qua đại diện thường gặp những thiếu sót gì?

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam cần thủ tục gì

Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm nội dung gì?

Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Người nộp đơn đăng kí nhãn hiệu khi sửa đổi, bổ sung đơn cần lưu ý điều gì?

Nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam là gì? Để trở thành nhãn hiệu nổi tiếng cần đạt yêu cầu gì?

Những quy định khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid là gì?

_____________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke