【Tư Vấn】Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế độc quyền

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một Đại diện Sở hữu Công nghiệp được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tuệ và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế Việt Nam. Trong nhiều năm xây dựng và phát triển Luật HAIHAN-IP đã hỗ trợ hàng nghìn khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và giúp cho hàng trăm tập đoàn quốc tế đăng ký và bảo vệ thành công nhãn hiệu tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ quan tâm đến dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà còn quan tâm đến quyền đối với nhãn hiệu của mình ở nước ngoài. Nhiều Công ty đã tiên phong đến dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Madrid và đã giành được rất nhiều lợi thế trên thị trường ngoại. Với vai trò là một đại diện sơ hữu trí tuệ Việt, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt vươn ra thị trược quốc tế với bước đi đầu tiên là "Sở hữu Trí tuệ".

1. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo cách nào là tốt nhất ư?

Hiện nay, Việt Nam là thành viên thuộc hệ thống Madrid nên các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có thể lựa chọn việc nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid hoặc nộp đơn nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Như vậy, bằng cách chỉ nộp một đơn nhãn hiệu quốc tế, người nộp đơn có thể chỉ định được vào nhiều quốc gia khác nhau do đó tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc nộp đơn nhãn hiệu ở nhiều quốc gia. Việc so sánh cách nộp đơn theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được chúng tôi tổng hợp lại như sau:

Các yếu tố so sánh

Thỏa ước Madrid

Nghị định thư Madrid

Ngày Việt Nam tham gia

08/03/1949

11/074/2006

Số lượng quốc gia có thể chỉ định

55

95

Khi nào người nộp đơn có thể nộp đơn quốc tế?

Chỉ nộp được khi đơn nhãn hiệu đã được cấp tại Việt Nam

Có thể nộp đơn ngay khi vừa nộp đơn cơ sở tại Việt Nam

Ngôn ngữ nộp đơn

Tiếng Pháp

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Thời gian xem xét đơn

12 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ

18 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ

Phí đăng ký

Tương đương phí nộp theo Nghị định thư Madrid

Tương đương phí nộp theo Thỏa ước Madrid

Vì vậy, để HAIHAN-IP có thể tư vấn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế một cách tối ưu, người nộp đơn cần cung cấp các thông tin sau:

- Nhãn hiệu dự định đăng ký là nhãn hiệu gì? Nhóm hàng hóa/dịch vụ đi kèm là những nhóm nào?

- Đơn nhãn hiệu của người nộp đơn đã nộp ở Việt Nam chưa? Nếu đã nộp đơn thì đã được cấp bằng chưa?

- Các quốc gia cụ thể mà người nộp đơn muốn chỉ định.

Qua thông tin của người nộp đơn, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về các bước và chi phí để việc nộp đơn đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng sẽ gửi báo giá cụ thể sau khi có được thông tin của người nộp đơn.

Để có báo giá và tư vấn về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cụ thể, xin vui lòng gọi đến văn phòng của HAIHAN-IP số 024-3202 8111 / 024-3202 8222 hoặc 0983 788 469 hoặc email đến: hh@haihan.vn, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ quý khách hàng.

2. Doanh nghiệp đăng ký theo thỏa ước Madrid.

Đăng ký theo thỏa ước Madrid gồm những tài liệu sau:

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    + Mẫu nhãn giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký ở nước sở tại, kích thước của mẫu nhãn phải nằm trong khoảng 80x80mm.

    + Bản sao có công chứng giấy đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

    + Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

* Lưu ý: Số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sở hữu trí tuệ được quy định khách nhau. Những quy định liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

    + Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid.

    Ví dụ:  Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, thì điều kiện bắt buộc nhãn hiệu đó phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Sau khi được cấp thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó mới được tiến hành thủ tục nộp đơn theo Thỏa ước Madrid.

    + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

    + Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.

    + Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn quy định trên).

    + Thời hạn bảo hộ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là 20 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

    + Doanh nghiệp hàng nộp phí theo quy định khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

3. Doanh nghiệp đăng ký theo nghị định thư Madrid

Đăng ký theo nghị định thư Madrid gồm những tài liệu sau:

+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

+ Tờ khai.

+ Mẫu nhãn hiệu.

+ Các tài liệu liên quan.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

* Lưu ý: Số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sở hữu trí tuệ được quy định khách nhau tờ khai được làm theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

+ Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại.

  Ví dụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid thì chỉ cần nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà chưa cần cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.

+ Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở sở tại bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế.

+ Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

+ Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và/hoặc Nghị định thư, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu quy định. 

+ Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn quy định trên). 

+ Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải nộp phí theo quy định.

HAIHAN-IP là đại diện của cục sở hữu trí tuệ, với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại nước đăng ký, doanh nghiệp ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

  + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước đăng ký.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp).

   + Thông báo về việc nộp đơn với doanh nghiệp ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến doanh nghiệp.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại nước đăng ký (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho doanh nghiệp cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại nước đăng ký về việc bảo hộ nhãn hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng.

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lự văn bằng bảo hộ tại đăng ký.

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại nước đăng ký.

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại nước đăng ký.

4. Chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế là bao nhiêu? Làm cách nào để tối ưu chi phí đăng ký?

Chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế được tính theo các điều kiện sau:

- Màu sắc nhãn hiệu: đen trắng hoặc có màu. Phí đăng ký cho nhãn hiệu đen trắng thấp hơn phí đăng ký nhãn hiệu màu 250 Franc Thụy Sỹ.

- Số nhóm hàng hóa/dịch vụ: một số quốc gia tính phí cơ bản dựa trên 1 nhóm hàng hóa/dịch vụ và phải nộp phí bổ sung cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ từ nhóm thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, một số quốc gia lại tính phí cơ bản dựa trên 3 nhóm đầu tiên và chỉ tính phí bổ sung từ nhóm thứ 4 trở đi.

Ví dụ:

- Trung Quốc thu phí cho đơn nhãn hiệu có 1 nhóm là 249 Franc Thụy Sỹ, với mỗi nhóm tiếp theo từ nhóm thứ 2 trở đi thu phí là 125 Franc Thụy Sỹ.

- Đan Mạch thu phí 330 Franc Thụy Sỹ cho 3 nhóm đầu tiên, mỗi nhóm tiếp theo từ nhóm thứ 3 trở đi thu phí 84 Franc Thụy Sỹ.

- Số quốc gia chỉ định.

Để có báo giá và tư vấn cụ thể, xin vui lòng gọi đến văn phòng của HAIHAN-IP số 024-3202 8111 / 024-3202 8222 hoặc 0983 788 469 hoặc email đến: hh@haihan.vn, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ quý khách hàng.

5. Thời gian xử lý đơn là bao lâu để nhận được giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu quốc tế?

- Ngày nộp đơn: được xác định là ngày đơn được nộp cho Văn phòng cơ sở là Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

- Thời gian chuyển đơn từ Văn phòng cơ sở đến Văn phòng quốc tế: 1 tháng.

- Giai đoạn thẩm định hình thức: 2-4 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế nhận được đơn.

- Công bố đơn: Đơn hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo của WIPO trong số gần nhất. Mỗi tháng WIPO có 4 số công bố.

- Giai đoạn thẩm định nộp dung: 12-18 tháng tùy theo từng quốc gia.

Tổng thời gian: 15-23 tháng.

6. Bằng nhãn hiệu quốc tế có gì khác so với bằng nhãn hiệu khi nộp trực tiếp vào các quốc gia? Việc nộp một đơn quốc tế có đảm bảo sẽ được bảo hộ tại nhiều quốc gia hay không?

Văn phòng quốc tế không cấp bằng nhãn hiệu cho đơn nhãn hiệu quốc tế mà việc cấp bằng được thực hiện bởi các Cơ quan Sở hữu Trí tuệ của các nước được chỉ định. Về cơ bản, phạm vi bảo hộ của Bằng nhãn hiệu quốc tế và bằng nhãn hiệu khi nộp trực tiếp vào các quốc gia là giống nhau. Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu quốc tế là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần 10 năm.

Sự khác biệt thường chỉ ở ngôn ngữ thể hiện trên văn bằng. Đối với bằng nhãn hiệu quốc tế, ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh. Đối với bằng nhãn hiệu nộp trực tiếp vào những nước mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, ví dụ Trung Quốc, ngôn ngữ trên văn bằng được cấp là ngôn ngữ của quốc gia đó.

Một vấn đề khác chủ đơn nhãn hiệu cũng cần lưu ý đó là hiện nay số quốc gia là thành viên của Thỏa ước Madrid chỉ là 55 quốc gia và số quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid là 95. Như vậy, còn có rất nhiều quốc gia chưa tham gia hệ thống Madrid ví dụ: Lào, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v…Do đó, việc nộp đơn quốc tế  hay nộp đơn trực tiếp vào các quốc gia cần được xem xét dựa trên danh sách các nước mà người nộp đơn muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình.

7. Khi nào nên thực hiện việc nộp đơn quốc tế?

Điều này là tùy thuộc vào quyết định của người nộp đơn.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện thủ tục từ lúc nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu quốc tế là khoảng từ 15-23 tháng. Nếu đơn được nộp khi người nộp đơn cần dùng văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu quốc tế ngay thì điều này không thể thực hiện được. Vì vậy, người nộp đơn cần phải lưu ý khoảng thời gian theo đuổi đơn quốc tế để có kế hoạch phù hợp với chiến lược kinh doanh tại các quốc gia được chỉ định. 

Link bài viết: http://nhanhieulogo.com/dich-vu-dang-ky-nhan-hieu-hang-hoa-quoc-te-doc-quyen-nd,34979

Xem thêm : Cách Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế độc quyền, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com/

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke