Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như thế nào?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu chưa nắm rõ được những dấu hiệu gây trùng và nhầm lẫn sẽ không được bảo hộ độc quyền theo quy định của luật sở hữu trí tuệ ban hành. Dưới đây là những dấu hiệu sẽ được coi là trùng và nhầm lẫn với nhãn hiệu.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

Quốc kỳ

Quốc huy

 - Dấu hiệu trung hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hôi - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

Huy hiệu

Tên viết tắt: GOV, MOET, MOT,....

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam của ngước ngoài;

LÊ NIN, NGUYỄN TRÃI, NGUYỄN ÁI QUỐC,....

 

Hình ảnh: Lenin

 - Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

Dấu kiểm tra:

 

Tổ chức quốc tế:

 

- Dấu hiệu làm sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tình chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ: SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN (đối với hàng hóa sản xuất ngoài Thái Lan)

          MADE IN USA (đối với hàng hóa sản xuất ngoài Mỹ)

Các bài viết liên quan:

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận có điểm gì giống và khác nhau?

Thẩm định nội dung đơn có mục đích và nội dung gì?

Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại philippines gồm những thông tin gì?

Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines được không?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Singapore gồm những thông tin gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke