Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng giúp khách hàng nâng cao nhằm nâng cao uy tín và lòng tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm.

1. Tiêu chuẩn chất lượng là gì?

  Tiêu chuẩn chất lượng là văn bản kỹ thuật quy định các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, phương pháp thử các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng và các vấn đề khác có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

  Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng là chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng của sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của nhà nước nhằm nâng cao uy tín và lòng tin của người tiêu dùng đối với các chất lượng kiểm định. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

2. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng ở đâu?

Tùy theo từng sản phẩm đăng ký, người nộp đơn có thể đăng ký tại địa chỉ sau:

  + Đối với việc đăng ký tiêu chuẩn mỹ phẩm thực hiện ở Cục Dược

  + Đối với thực phẩm chức năng thường, dụng cụ, bao bì, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm nhập khẩu –  thực hiện tại Cục An Toàn Thực Phẩm

  + Đối với các sản phẩm trên mà sản xuất trong nước – Chi Cục An Toàn Thực Phẩm nơi sản xuất

  + Đối với sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước – Sở Y Tế nơi sản xuất

  + Đối với các sản phẩm Vật liệu xây dựng – Sở Xây Dựng

  + Đối với các sản phẩm nông nghiệp – Cục trồng trot, Cục thú y, Cục bảo vệ thực vật, Tổng cục thủy sản

  + Đối với các sản phẩm điện gia dụng và thiết bị điện – Sở khoa học công nghệ hoặc Tổng Cục đo lường

3. Sản phẩm nào thì được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng?

   - Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.

   - Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại văn bản này.

   - Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

4. Hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng cần những tài liệu gì?

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

+ Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam

+ Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ

+ Nhãn phụ sản phẩm (Artwork)

+ Công thức Sản Phẩm (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)

+ Phiếu kiểm định chất lượng (nước sở tại)

+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (nước sở tại).

* Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm sản xuất trong nước:

+ Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố

+ Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn

+ 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm.

5. Thời hạn giải quyết đơn đăng ký tiêu chuẩn chất lượng khoảng bao lâu?

Đơn đăng ký tiêu chuẩn chất lượng được giải quyêt trong khoảng thời gian sau:

+ 03 – 05 ngày làm việc đối với Thực phẩm thường, Bao bì thực phẩm; Dụng cụ thực phẩm; Nguyên liệu thực phẩm; Phụ gia thực phẩm;

+ 10 ngày làm việc đối với thực phẩm chức năng, Thực phẩm bổ sung;

+ Một số sản phẩm có thể kéo dài hơn, sẽ báo lại thời gian đăng ký sau khi nhận được yêu cầu.

6. HAIHAN-IP sẽ tiến hành thực hiện những thủ tục gì khi được ủy quyền đăng ký tiêu chuẩn chất lượng?

HAIHAN-IP sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau:

  + Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng.

  + Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

  + Nhận giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng.

  + Tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn để đăng ký tiêu chuẩn chất lượng.

_________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.
Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
Các Loại tiêu chuẩn
1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể.
2. Tiêu chuẩn thuật ngữ quy định tên gọi, định nghĩa đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
3. Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
4. Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
5. Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hoá.
- See more at: http://www.vietcert.org/thuat-ngu/460-hop-chuan-hop-quy.html#sthash.v8PbvNuM.dpuf

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. - See more at: http://www.vietcert.org/thuat-ngu/460-hop-chuan-hop-quy.html#sthash.v8PbvNuM.dpuf

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. - See more at: http://www.vietcert.org/thuat-ngu/460-hop-chuan-hop-quy.html#sthash.v8PbvNuM.dpuf

Thong ke