DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu kiểm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Mật Ong

Mật ong là một trong những sản phẩm có những tác dụng đa dạng rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp của con người, nhu cầu sử dụng mật ong ngày càng nhiều dẫn đến nhiều nơi chiết suất mật ong không đáp ứng tiêu chuẩn chỉ tiêu mà Cục tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam quy định. Vì vậy, khi đưa mật ong ra thị trường, các chủ cơ sở cần tiến hành kiểm định tiêu chuẩn chất lượng bởi các chỉ tiêu sau:

Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng nước uống đóng chai.

Thị trường Việt Nam có trên 130 sản phẩm nước uống đóng chai. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm chưa đạt chất lượng hoặc làm hàng nhái, giả thương hiệu lớn khiến việc quản lý ngày càng phức tạp. để tạo niềm tin nơi người tiêu dùng và cũng đảm bảo được chất lượng của nước đóng chai, các chủ cơ sở đều phải tiến hành kiểm nghiệm nước với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu kiểm định Nấm Linh Chi

Hiện nay, Nấm linh chi là một trong những sản phẩm được nhiều ngươi tin dùng, chính vì thế nhiều người đã quan tâm đến việc kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của Nấm linh chi để tạo thêm niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Dưới đây là bảng chỉ tiêu kiểm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm linh chi mà mỗi  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần nắm rõ.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận Hợp Quy đây là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trên thị trường thế giới luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất hàng hoá để tham gia thành công vào thị trường nước ngoài, cần phải nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của hàng hoá được sản xuất trong nước. Khi nhập khẩu nếu vận dụng tốt quy luật cạnh tranh đối với các nhà cung cấp nước ngoài thì sẽ có khả năng thu được những lợi ích đáng kể trong giao dịch mua hàng.

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1. Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Công bố hợp chuẩn: là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Trình tự hồ sơ công bố hợp quy

Để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với QCKT tương ứng (sau đây gọi tắt là đánh giá hợp quy) đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật: Nội dung đánh giá hợp quy áp dụng cho từng loại sản phẩm cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thong ke