Đăng ký thương hiệu tại Phú Thọ

Phú Thọ là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm, vùng chuyển tiếp giữa miền núi phía Bắc và đồng bằng, đỉnh của tam giác Châu Thổ đồng bằng Bắc Bộ, nơi hợp lưu của ba con sông. Với điều kiện vị trí địa lý thuận lợi giúp tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển với các ngành nghề khác nhanh. Trước xu thế phát triển như vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ nơi đây đã ưu tiên hàng đầu cho việc bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ như thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…..giúp doanh nghiệp bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước một thị trường ngày càng nhiều biến động như Tỉnh Phú Thọ.

Khi tiến hành đăng ký bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều gặp khó khăn khi tìm hiểu các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thương hiệu tại Phú Thọ hoặc đăng ký các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp. Dưới đây là những thông tin liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Phú Thọ mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Phú Thọ.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Phú Thọ gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu.

  + Giấy ủy quyền nếu đăng ký thông qua đại diện sở hữu trí tuệ.

  + Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa/dịch vụ.

Đề hồ sơ đáp ứng được yêu cầu của Luật sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký thông qua đại điện sở hữu trí tuệ là đại điện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ có chức năng xử lý và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đại diện sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu khi được doanh nghiệp ủy quyền để đăng ký nhãn hiệu.

Thong ke