Đăng ký sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch,giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước. Trong tương lai, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, có văn hoá khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á. Nhờ có sự phát triển như vậy nên ý thức của mọi người trong việc bảo vệ tài sản Sở hữu trí tuệ được nâng cao.

Hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư vào thành phố hay đầu tư ở bất cứ nơi đâu đều tiến hành bảo hộ thương hiệu độc quyền giúp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước một thị trường đầy tiềm năng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Các doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua những cách sau:

+ Nộp trực tiếp tại văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Cục Sở hữu Trí Tuệ tại địa chỉ 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nộp đơn đăng ký sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua chuyển phát nhanh EMS tới văn phòng đại điện thành phố Hồ Chí Minh hoặc trụ sở chính ở Hà Nội của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Nộp thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ là đại diện chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ có chức năng xử lý đơn đăng ký sáng chế trong các tiến trình của đơn đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như thủ tục tại các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…. đều phải có những tài liệu sau:

·         Tờ khai đăng ký sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh.

·         Bản mô tả dự định đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

·         Bản vẽ sáng chế dự định đăng ký sáng chế.

·         Giấy ủy quyền nếu đăng ký thông qua đại diện sở hữu trí tuệ.

·         Lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông thường, trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh một số doanh nghiệp đều quyết đinh thực hiện việc tra cứu sáng chế để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế dự định đăng ký nhãn hiệ đạt được bao nhiêu phần trăm. Đây là một trong những quyết định đứng đắn của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Chí Minh.

Vì vậy, với tư cách là một Đại diện Sở hữu trí tuệ chính thức của Cục, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sáng chế đều nên thực hiện việc tra cứu sáng chế trước khi nộp đơn sáng chế.

Thong ke