Đăng ký sáng chế tại Estonia

Từ khi Việt Nam và Estonia thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ chính trị ngoại giao giữa 2 nước khá tốt, còn về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của hai bên. 

Do đó, việc mở cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Lãnh sự Estonia hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Cộng hòa Estonia  nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa trước khi đưa sang Cộng hòa Estonia. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký sáng chế. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký sáng chế đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

   + Tờ khai đăng ký sáng chế.

   + Bản vẽ sáng chế.

   + Bản mô tả sáng chế

   + Danh mục hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký sáng chế.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

   + Tra cứu sáng chế.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

   + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Estonia , doanh nghiệp cần tra cứu sáng chế để đánh giá xem sáng chế dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với  sáng chế của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem sáng chế có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Cộng hòa Estonia  không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ sáng chế.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ sáng chế tại Cộng hòa Estonia  thông thường là 18-20 tháng

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, sáng chế đó sẽ được bảo hộ trong 10 năm và sau 10 năm chủ sở hữu sáng chế phải tiến hành gia hạn sáng chế để có thể tiếp tục sử dụng sáng chế đó.

Thong ke