Đăng ký sáng chế tại đảo Cook

Quần đảo Cook là một nền dân chủ nghị viện tự trị trong liên minh tự do với New Zealand. Mười lăm đảo nhỏ trong quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này có diện tích đất liền tổng cộng 240 km² (92,7 sq mi), Khu vực Kinh tế Độc quyền (EEZ) của Quần đảo Cook bao phủ đến 1,8 triệu km² (0,7 triệu dặm vuông) đại dương.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Liên bang quần đảo Cook nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa trước khi đưa sang Liên bang quần đảo Cook. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa, sản phẩm. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký sáng chế đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký sáng chế.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

  + Tra cứu sáng chế.

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

    Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Liên bang quần đảo Cook, doanh nghiệp cần tra cứu sáng chế để đánh giá xem sáng chế dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem sáng chế có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Liên bang quần đảo Cook không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ sáng chế.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ sáng chế tại Liên bang quần đảo Cook thông thường là 18-20 tháng.

Thong ke