ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI CÔNG HÒA SÍP

Hiện nay, tiềm năng tại thị trường Việt Nam đủ lớn để Cộng hòa Sip thiết lập mối quan hệ trực tiếp. Vì thế thời gian qua, chính phủ hai nước đã có những cuộc đàm phán trao đổi thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại. Síp đã thảo luận rất nhiều vấn đề để góp phần phát triển kinh tế, thương mại cho Việt Nam, như ngành vận tải biển, quản lý cảng, du lịch sinh thái, nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ rừng đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với nhiều chính sách có nhiều ưu thế cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Việt  Nam, doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành đăng ký sáng chế tại Cộng Hòa Síp nhằm bảo vệ quyền lợi và cũng tạo dựng uy tín trên thị trường Cộng Hòa Síp.

Doanh nghiệp tiến hành xác lập quyền sở hữu  trí tuệ tại Cộng Hòa Síp thực hiện qua các bước sau:

   + Tra cứu sáng chế.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

   + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

   + Cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Nếu đơn đăng ký sáng chế mà doanh nghiệp nộp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

   + Tính mới

   + Tính sáng tạo

   + Áp dụng khoa học kỹ thuật

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ tại công hòa síp thì đơn có thời gian cấp bằng từ 6 – 7 năm kể từ ngày nộp đơn.

Trong trường hợp đơn đăng ký không đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ tại Cộng Hòa Síp thì thời gian cấp bằng phụ thuộc vào tính chất của vụ việc.

Về phí đăng ký sáng chế tại Cộng Hòa Síp, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với Cục sở hữu trí tuệ tại Cộng Hòa Síp hoặc có thể liên hệ với các đại diện sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP).

Thong ke